Kostelany nad Moravou

  

 
 

 
 Rybářské  závody

MEMORIÁL PAVLA PORTLA

26. 6. 2021 od 17 hodin - 27. 6. 2021 do 9 hodin

na revíru 461099 MO PŘEDNÍ A ZADNÍ KOPANÁ

v Kostelanech nad Moravou

 

Pravidla závodů

 

·           závody jsou přístupné všem rybářům s platným rybářským lístkem a povolenkou MRS z.s., kteří si zakoupí startovní lístek k závodům

·           na místě lze zakoupit jednodenní povolenku

·           cena startovního lístku je 250,- Kč dospělí a 150,- děti do 15 let.

·           místa k rybolovu jsou očíslována a přidělí se závodníkovi po zakoupení povolenky k lovu

·           množství úlovků a míry kapra i ostatních druhů ryb zůstávají dle „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ platných od 1. 1. 2020 a dodatků od 1. 1. 2021

·           účastníci závodů jsou povinni udržovat pořádek a čistotu u vody a jejího okolí. V době od 0:00 hod. do 04:00 hod. bude každý lovný sektor označen umělým neoslňujícím světlem. Platí zákaz rozdělávání ohňů!!!

·           účastníci závodů jsou povinni dodržovat nařízení vztahující se k současné epidemiologické situaci

·           Startovní rybářský lístek k lovu musí být odevzdán v místě zakoupení do 20 minut po ukončení závodů (i prázdný)

·           soutěž je vypsána na úlovky

·           3 x kapr s největší délkou                                    -           lovná míra 45 – 70 cm

·           1 x amur s největší délkou                                   -           lovná míra 50 cm

·           1 x úhoř s největší délkou                        -           lovná míra 55 cm

·           1 x lín s největší délkou                                       -           lovná míra 25 cm

·           1 x candát s největší délkou                                -           lovná míra 45 cm

·           1 x štika s největší délkou                                   -           lovná míra 60 cm

·           1 x sumec s největší délkou                                 -           lovná míra 70 cm

                

 

Kapr s délkou 70 cm a více se po ulovení musí hned změřit a zvážit pořadatelem a neprodleně vrátit do vody.

 Při stejné délce úlovku rozhoduje hmotnost úlovku

 

Vítěze očekávají hodnotné ceny.

Pro všechny návštěvníky je připravena bohatá tombola a občerstvení.

Losování tomboly bude dvoukolové. První kolo bude vylosováno 28. 6. (v neděli) v 8.00 hodin a losy budou následně vylepovány a ceny průběžně vydávány. Druhé kolo tomboly proběhne 20 minut po vyhlášení výsledků závodů.

 

K poslechu bude hrát skupina „JE NÁS MOC“

 

 

 

Bohaté občerstvení je připraveno na začátku a konci obou revírů.

PETRŮV ZDAR!

 

 

 

Moravský rybářský svaz Kostelany nad Moravou Vás zvou na rybářské závody "Memoriál Pavla Portla

plakát zde

 

VČS MO MRS , p.s. Kostelany nad Moravou – ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2020

Datum konání:     30. 5. 2021  

Minulý rok byl velmi zvláštní a nepředvídatelný a to - jak si všichni domýšlíte správně - kvůli COVIDU, nemoci která je prozatím neuchopitelná pro všechny. Proto byla činnost spolku řešena velmi živelně, v podstatě ze dne na den. Činnost byl omezená, akce různě odvolávány a rušeny. Byl to (a pořád bohužel je) nápor na nervy nás všech. Snad Vás to neunavilo a nějak zdravotně ani Vás a Vaše nejbližší zásadně neohrozilo. Na druhou stranu je však potřeba říct, že u vody jsem menší množství rybářů nezaznamenal, spíš naopak .

Úlovky

Začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů, tj. členů pobočného spolku Kostelany nad Moravou

a)       na všech revírech - příloha č. 1

b)       POUZE na našem revíru MORAVA 9B (PK, ZK, Tůně) za loňský rok v porovnání s předloňským rokem - příloha č. 2

V roce 2020 bylo vydáno: 193 povolenek, v termínu se vrátilo 190 povolenek, úlovek vykázalo 123 členů, 49 členů bylo bez úlovku, 18 členů bez docházky.

Násady – včetně porovnání za poslední roky

Povinnost zarybnění na rok 2020 byla ve výši: 196 tis. Kč.

Celkově se za tyto peníze i zarybnilo.

Plán zarybnění byl splněn (a přeplněn) ve všech druzích ryb do všech ramen.

2020 :

Plán

ks

Skutečnost

ks

Hmotnost(kg)

K2

1000

K2

1300

735

K3

500

K3

870

1730

L2

200

L3

400

 

Š1

200

Š1

300

 

Ca1

250

Ca1

1400

Z rybníčka Vávrů

A2

150

A2

400

 

 

Většinu ryb nakupujeme od cizích. Rybníček Vávrů nám po dlouhé době přinesl radost a to zejména v tom, že se podařilo odchovat a vysadit 1 400 ks Ca1 a tento druh šel kompletně do našich vod. Kromě Ca1 bylo vysazeno také z rybníčku celkem skoro 6 q tržního kapra. Pořád je to ale spíše radost a velké očekávání z toho co se podaří a zda bude ve Zlechovském potoce voda po celý rok. Zde chci tímto poděkovat p. Dvouletému za pravidelné krmení, bohužel čas zastavit nejde a tak od letoška se krmení ujímá pan Kudr.

Dále mám tady pár čísel pro porovnání od roku 2015  - pouze KAPR na našem revíru Morava 9B

 

rok

vysazeno (kg)

kg/ha

uloveno (kg)

průměrná

váha uloveného

kapra (kg)

2015

1400

270

1290

2,88

2016

2500

379

2530

2,94

2017

2110

320

2190

3,2

2018

2320

351

1430

3,2

2019

2018

306

1950

3,1

2020

2465

373

1780

2,85

Pro Vaši zajímavost uvádím sumární výsledky všech rybářů, (tedy nejen našich členů) na naší vodě (Morava 9B) za rok 2020:

Ulovilo se:

624 ks kapra (skoro 18q), 13 línů, 16 štik, 117 ! candátů o celkové váze 212 kg (průměrná váha = 1,8 kg), 14 sumců o průměrné váze 8 kg, 28 úhořů, 104 amurů o celkové váze 274 kg (průměrná váha 2,6 kg , obdoba loňského roku). Dlouho si nepamatuji takové počty zejména u candáta. Celkem se z vody vytáhlo 25 q ryb při 5 800 docházkách k vodě. Množství docházek je o 1 200 vyšší než v 2019.

 

Celý sumář je uvedený v příloze č. 3.

 

Pozn.: pro zajímavost uvádím čísla - výsledky našich rybářů na nejbližších revírech v r. 2020:    

 

revír

druh

řeka (ks)

slepá ramena (ks)

Morava 8 – 13

(mimo 9B)

kapr

61

46

amur

1

1

candát

21

5

sumec

17

1

Buchlovický potok

kapr

13

candát

7

sumec

3

Olšava celkem

kapr

21

 

Porovnáme-li výsledky uvedené v příloze č. 2 a č. 3, co z uvedených čísel plyne:

 

1)       Našimi rybáři je revír navštěvován z 43% z celkového množství rybářských návštěv, zbytek chodí přespolní. Rybářský tlak přespolních je zvýšený. Proč? Dle mého názoru je naše voda udržovaná, zarybňovaná a krásná. V Covidové době se zvedla návštěvnost o 1 200 návštěv, jsme na rybářském tlaku 880 ks/ha. Neskutečná čísla. A jsme zhruba 3krát ve výlovku vyšší na hektar než je průměr MRS. V některých (Amur, Candát) dokonce 10krát. Cizí rybář ale rybu nebere tak jak našinci, hlavně je to „chyť a pusť“.

2)       To, co se vysadí - se i v daném období chytne, a to je z hlediska hospodaření správné. Ryby mají přirozený přírůstek daný tomuto typu vod. Nelze dopustit, aby bylo - až na výjimky přerybněno. Můžeme sice vysadit víc, ale toto vysazení jde zcela za naše finance - centrála nám na nadrybnění nedá ani korunu.

3)       Stále se chytá minimum lína i přes masivní vysazování (2 krát vyšší než plán), úlovky sumců (hlavní predátor lína) jsou zhruba každoročně stejné.

4)       Zvedl se obrovsky úlovek Candáta, pomohlo zcela jistě jeho vysazení po úhynu v roce 2018.

5)       Konečně začíná být také lovena štika (pravidelně přesazuji Š1 a Š2).

6)       V 2018 jsme si odhlasovali snížení míry amura na zákonem danou míru 50 cm, která je již zanesena do Bližších podmínek….. Na úlovek to mělo významný vliv. Bylo uloveno celkem tak jak v roce 2019 nad 100 ks mírové ryby.  

 

Činnost rybářské stráže

Řekl bych setrvalý stav, bez nějakých výkyvů a extempore na naší vodě. Připomínám však, že doslova KAŽDÝ rybář může kontrolovat souseda. Buďte tedy v tomto aktivní a pokud uvidíte něco v rozporu s řády, zakročte. „Naši“ vodu nám ani 10 RS nepomůže ohlídat pokud budeme spoléhat na někoho jiného.

Vykonané práce na revíru a rybochovu v uplynulém období

V loňském roce poprvé nebyly brigády povinné, všichni bez rozdílu (kromě dětí) povinně zaplatili v ceně povolenky brigády ve výši 800 Kč/osobu. Tato částka zůstala organizaci a za tuto částku máme povinnost se o svěřenou vodu, nemovitosti a rybu starat sami. Vybralo se zhruba 128 tis. Kč. Důsledně se vedl brigádnický deník, zapisovaly se detailně hodiny lidem, kterým není lhostejno, jak to u nás u vody vypadá, část financí se vyplatila i dodavatelským firmám. Celkem se odpracovalo zhruba 1 000 hodin. Tyto práce z 200 registrovaných členů odpracovalo celkem POUZE 43 členů, což je setrvalý stav - kdo nemyslí pouze a jen na sebe přijde na zavolání a pomůže, zbytek to má „na háku“. A tito pomocníci to častokrát mají bez nároku na odměnu, pouze za dobré slovo.

 Z odpracovaných hodin jsou největšími položkami:


-              příprava kůlů na ujíždění svahů: 250 hodin

-              organizace rybářských závodů: cca 250 hodin

-              péče o revíry: cca 180 hodin

-              zarybnění + krmení: 70 hodin

-              úprava rybníčku Vávrů: 50 hodin

-              péče o nemovitost: 50 hodin


 

Do těchto odpracovaných hodin se nezapočítává schůzování, výdej povolenek, příprava na prověrky, vlastní prověrky a další organizační věci spojené s činností výboru pro Vás rybáře (to jen pro věčné rýpaly). Díky všem těm, kteří to chtějí a umí ocenit.

 

Co jsme zrealizovali, co se nepodařilo a co nás čeká

 

Bohužel vzhledem ke COVIDu se toho moc nepodařilo uskutečnit. Odvolali jsme dvoje závody, minimalizovali jsme svoji činnost.

 

-          připravil se dostatečný počet dřeva na kůlování. Snad se podaří část Přední Kopané těmito kůly letos revír zpevnit. Kámen a vše je připraveno, jak klesne voda, jdeme na to

-          apartmán se komerčně využívá pro prověřené klienty - nebudeme pronajímat každému kdo si řekne za každou cenu

-          velmi dobře byly hodnoceny závody pro děti na rybníčku, chceme na to opětovně navázat. Takové nejsou široko daleko

-          povedlo se udělat přezimovací jámu v Tůních, přesto nás někdo práskl, kauzu jistě znáte - holt někteří mají klapky na očích a vidí jen své priority

-          s vypětím všech sil se snažíme udržovat potřebný počet míst pro závody na Přední a Zadní Kopané

 

 

Všem, kteří se na těchto pracích podíleli jak svou fyzickou prací či mechanizací ještě jednou tímto děkuji.

 

Na jaké práce  bych se chtěl jako hospodář  zaměřit v letošním roce

1.       částečné zakůlování za použití mechanizace na Přední Kopané

2.       udržovat Přední a Zadní Kopanou v takovém stavu, aby se uvolnili další místa pro chytání, prořezy porostu

3.       oprava přechodové lávky u Zadní Kopané

4.       oprava označení revírů

5.       oprava nemovitosti – „okopová“ lišta u Bašty (několik let odkládáno), natření konstrukce schodiště

6.       pořádání závodů, které nám COVID dovolí a organizace výlovu 

Rybářské závody

Pokud pandemická situace dovolí, chceme uspořádat tradiční letní závody na přelomu června a července a také  dětské závody ke konci prázdnin. Termíny jsou uveřejněny jak na stránkách, tak i na nástěnce.  

A protože celý výbor u toho padá nejen fyzicky na hubu, požádal bych Vás o pomoc.

Účastněte se, přijděte s nápady, oznamte a doporučte svým známým a kamarádům tento termín, a pokud máte možnost zajištění nějakých sponzorských darů do tomboly, budeme rádi za jakoukoliv pomoc.

                                                                               Hospodář Ing. Radek Miškeřík                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:

Sumář úlovků za rok 2020 – všechny navštívené revíry našimi členy

sestaveno z povolenek vydaných pobočným spolkem Kostelany nad Moravou

 

Počet docházek: 5 456

Druh ryby

ks

kg

Kapr obecný

482

1 465,70

Lín obecný

17

8,60

Cejn velký

40

11,70

Jelec tloušť

27

12,20

Okoun říční

6

2,0

Štika obecná

10

23,40

Candát obecný

105

203,70

Sumec velký

33

242,60

Úhoř říční

16

14,55

Pstruh duhový

7

2,60

Amur

81

230,50

Karas obecný

134

28,40

Ostatní

991

44,75

CELKEM

1949

2 290,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2:

Sumář úlovků za rok 2019 - pouze revír Morava 9B                         Sumář úlovků za rok 2020 - pouze revír Morava 9B       

 

Počet docházek: 2 233                                                                              Počet docházek: 2548

 

 

 

              

Druh ryby

ks

kg

Kapr obecný

341

1 096,30

Lín obecný

17

10,05

Cejn velký

18

9,80

Jelec tloušť

--

--

Okoun říční

--

--

Štika obecná

4

6,20

Candát obecný

3

3,70

Sumec velký

5

54,50

Úhoř říční

3

3,50

Pstruh duhový

--

--

Amur

77

207,40

Karas obecný

12

11,70

Ostatní

677

22,80

CELKEM

1 158

1 442,45

Druh ryby

ks

kg

Kapr obecný

290

864,00

Lín obecný

8

4,40

Cejn velký

15

2,30

Jelec tloušť

--

--

Okoun říční

--

--

Štika obecná

4

7,40

Candát obecný

62

112,20

Sumec velký

9

76,10

Úhoř říční

10

11,05

Pstruh duhový

--

--

Amur

78

210,50

Karas obecný

22

3,70

Ostatní

460

14,25

CELKEM

958

1 305,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3:

Sumář všech rybářů (nejen naši členové), kteří navštívili revír Morava B v roce 2020

Usnesení výroční členské schůze MRSz.s., pobočného spolku  Kostelany nad Moravou,  ze dne 30. 5. 2021

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

a) zprávu předsedy pobočného spolku

b) zprávu hospodáře pobočného spolku

c) zprávu ekonoma pobočného spolku

d) zprávu předsedy KRK

e) výsledky voleb do výboru pobočného spolku a kontrolní a revizní komise

 

Členská schůze schvaluje:

 

1) Plán činnosti na rok 2021.

2) Usnesení návrhové komise dnešní výroční členské schůze.

 

 

 

 

Za  MRS z.s., pobočný spolek Kostelany nad Moravou :

 

   Vladimír Zapletal                         Mgr. Josef Strejček                        ing. Vladimír Bureš

      předseda                                     předsedající schůze                              jednatel

 

 

Výdej povolenek v době nouzového stavu

1. Všichni členové musí dodržovat veškerá opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví k
danému datu výdeje - rozestupy, roušky atd.

2. Zájemci o povolenku budou čekat venku před vstupem do Rybářské bašty, dodržujte rozestupy,
chovejte se prosím zodpovědně vůči ostatním členům

3. Výdej povolenek bude probíhat uvnitř budovy.

4. Pro povolenku budou členové vstupovat po jednom. Každý bude vybaven rouškou přes ústa a
nos. Jeden rybář může vyřídit i povolenku pro více členů s tím, že je však zodpovědný za
předložené doklady každého z nich ( viz. bod č. 5 ).

5. Pro urychlení výdeje si před vstupem k výdeji prosím zkontrolujte a připravte
(i v případě, žebudete žádat vydání povolenky pro více členů) za každého žadatele:

- členskou průkazku,
- platný státní rybářský lístek,
- správně vyplněný sumář a povolenku k lovu za rok 2020 (pokud jste již neodevzdalidříve)
- ideálně i přesnou finanční hotovost (její výši vidíte na nástěnce)

6. Po vstupu do budovy žadatel provede desinfekci svých rukou, odevzdá doklady (členskou
legitimaci, státní rybářský lístek, doklad o ZTP, sumář a povolenku za rok 2020 (pokud tak již
neučinil dříve), noví členové pak vyplněnou přihlášku, doklad o studiu atd.)

7. Po vyřízení dokladů je každý žadatel povinen si zkontrolovat všechny údaje na povolence na
připraveném stolku pod přístřeškem před baštou, případné reklamace se budou řešit ihned při výdeji.

8. Výbor MRS Kostelany si vyhrazuje právo neudělit povolenku v případě nesplnění bodu č. 5.
Výbor PS MRS Kostelany nad Moravou

VČS MO MRS , p.s. Kostelany nad Moravou – ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2020

Datum konání: 30. 5. 2021

Minulý rok byl velmi zvláštní a nepředvídatelný a to - jak si všichni domýšlíte správně - kvůli COVIDU, nemoci která je prozatím neuchopitelná pro všechny. Proto byla činnost spolku řešena velmi živelně, v podstatě ze dne na den. Činnost byl omezená, akce různě odvolávány a rušeny. Byl to (a pořád bohužel je) nápor na nervy nás všech. Snad Vás to neunavilo a nějak zdravotně ani Vás a Vaše nejbližší zásadně neohrozilo. Na druhou stranu je však potřeba říct, že u vody jsem menší množství rybářů nezaznamenal, spíš naopak .

Úlovky

Začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů, tj. členů pobočného spolku Kostelany nad Moravou

 1. na všech revírech - příloha č. 1

 2. POUZE na našem revíru MORAVA 9B (PK, ZK, Tůně) za loňský rok v porovnání s předloňským rokem - příloha č. 2

V roce 2020 bylo vydáno: 193 povolenek, v termínu se vrátilo 190 povolenek, úlovek vykázalo 123 členů, 49 členů bylo bez úlovku, 18 členů bez docházky.

Násady – včetně porovnání za poslední roky

Povinnost zarybnění na rok 2020 byla ve výši: 196 tis. Kč.

Celkově se za tyto peníze i zarybnilo.

Plán zarybnění byl splněn (a přeplněn) ve všech druzích ryb do všech ramen.

2020 :

Plán

ks

Skutečnost

ks

Hmotnost(kg)

K2

1000

K2

1300

735

K3

500

K3

870

1730

L2

200

L3

400


Š1

200

Š1

300


Ca1

250

Ca1

1400

Z rybníčka Vávrů

A2

150

A2

400


Většinu ryb nakupujeme od cizích. Rybníček Vávrů nám po dlouhé době přinesl radost a to zejména v tom, že se podařilo odchovat a vysadit 1 400 ks Ca1 a tento druh šel kompletně do našich vod. Kromě Ca1 bylo vysazeno také z rybníčku celkem skoro 6 q tržního kapra. Pořád je to ale spíše radost a velké očekávání z toho co se podaří a zda bude ve Zlechovském potoce voda po celý rok. Zde chci tímto poděkovat p. Dvouletému za pravidelné krmení, bohužel čas zastavit nejde a tak od letoška se krmení ujímá pan Kudr.

Dále mám tady pár čísel pro porovnání od roku 2015 - pouze KAPR na našem revíru Morava 9B


rok

vysazeno (kg)

kg/ha

uloveno (kg)

průměrná

váha uloveného

kapra (kg)

2015

1400

270

1290

2,88

2016

2500

379

2530

2,94

2017

2110

320

2190

3,2

2018

2320

351

1430

3,2

2019

2018

306

1950

3,1

2020

2465

373

1780

2,85

Pro Vaši zajímavost uvádím sumární výsledky všech rybářů, (tedy nejen našich členů) na naší vodě (Morava 9B) za rok 2020:

Ulovilo se:

624 ks kapra (skoro 18q), 13 línů, 16 štik, 117 ! candátů o celkové váze 212 kg (průměrná váha = 1,8 kg), 14 sumců o průměrné váze 8 kg, 28 úhořů, 104 amurů o celkové váze 274 kg (průměrná váha 2,6 kg , obdoba loňského roku). Dlouho si nepamatuji takové počty zejména u candáta. Celkem se z vody vytáhlo 25 q ryb při 5 800 docházkách k vodě. Množství docházek je o 1 200 vyšší než v 2019.


Celý sumář je uvedený v příloze č. 3.


Pozn.: pro zajímavost uvádím čísla - výsledky našich rybářů na nejbližších revírech v r. 2020:


revír

druh

řeka (ks)

slepá ramena (ks)

Morava 8 – 13

(mimo 9B)

kapr

61

46

amur

1

1

candát

21

5

sumec

17

1

Buchlovický potok

kapr

13

candát

7

sumec

3

Olšava celkem

kapr

21


Porovnáme-li výsledky uvedené v příloze č. 2 a č. 3, co z uvedených čísel plyne:


 1. Našimi rybáři je revír navštěvován z 43% z celkového množství rybářských návštěv, zbytek chodí přespolní. Rybářský tlak přespolních je zvýšený. Proč? Dle mého názoru je naše voda udržovaná, zarybňovaná a krásná. V Covidové době se zvedla návštěvnost o 1 200 návštěv, jsme na rybářském tlaku 880 ks/ha. Neskutečná čísla. A jsme zhruba 3krát ve výlovku vyšší na hektar než je průměr MRS. V některých (Amur, Candát) dokonce 10krát. Cizí rybář ale rybu nebere tak jak našinci, hlavně je to „chyť a pusť“.

 2. To, co se vysadí - se i v daném období chytne, a to je z hlediska hospodaření správné. Ryby mají přirozený přírůstek daný tomuto typu vod. Nelze dopustit, aby bylo - až na výjimky přerybněno. Můžeme sice vysadit víc, ale toto vysazení jde zcela za naše finance - centrála nám na nadrybnění nedá ani korunu.

 3. Stále se chytá minimum lína i přes masivní vysazování (2 krát vyšší než plán), úlovky sumců (hlavní predátor lína) jsou zhruba každoročně stejné.

 4. Zvedl se obrovsky úlovek Candáta, pomohlo zcela jistě jeho vysazení po úhynu v roce 2018.

 5. Konečně začíná být také lovena štika (pravidelně přesazuji Š1 a Š2).

 6. V 2018 jsme si odhlasovali snížení míry amura na zákonem danou míru 50 cm, která je již zanesena do Bližších podmínek….. Na úlovek to mělo významný vliv. Bylo uloveno celkem tak jak v roce 2019 nad 100 ks mírové ryby.


Činnost rybářské stráže

Řekl bych setrvalý stav, bez nějakých výkyvů a extempore na naší vodě. Připomínám však, že doslova KAŽDÝ rybář může kontrolovat souseda. Buďte tedy v tomto aktivní a pokud uvidíte něco v rozporu s řády, zakročte. „Naši“ vodu nám ani 10 RS nepomůže ohlídat pokud budeme spoléhat na někoho jiného.

Vykonané práce na revíru a rybochovu v uplynulém období

V loňském roce poprvé nebyly brigády povinné, všichni bez rozdílu (kromě dětí) povinně zaplatili v ceně povolenky brigády ve výši 800 Kč/osobu. Tato částka zůstala organizaci a za tuto částku máme povinnost se o svěřenou vodu, nemovitosti a rybu starat sami. Vybralo se zhruba 128 tis. Kč. Důsledně se vedl brigádnický deník, zapisovaly se detailně hodiny lidem, kterým není lhostejno, jak to u nás u vody vypadá, část financí se vyplatila i dodavatelským firmám. Celkem se odpracovalo zhruba 1 000 hodin. Tyto práce z 200 registrovaných členů odpracovalo celkem POUZE 43 členů, což je setrvalý stav - kdo nemyslí pouze a jen na sebe přijde na zavolání a pomůže, zbytek to má „na háku“. A tito pomocníci to častokrát mají bez nároku na odměnu, pouze za dobré slovo.

Z odpracovaných hodin jsou největšími položkami:

- příprava kůlů na ujíždění svahů: 250 hodin

- organizace rybářských závodů: cca 250 hodin

- péče o revíry: cca 180 hodin

- zarybnění + krmení: 70 hodin

- úprava rybníčku Vávrů: 50 hodin

- péče o nemovitost: 50 hodin


Do těchto odpracovaných hodin se nezapočítává schůzování, výdej povolenek, příprava na prověrky, vlastní prověrky a další organizační věci spojené s činností výboru pro Vás rybáře (to jen pro věčné rýpaly). Díky všem těm, kteří to chtějí a umí ocenit.


Co jsme zrealizovali, co se nepodařilo a co nás čeká


Bohužel vzhledem ke COVIDu se toho moc nepodařilo uskutečnit. Odvolali jsme dvoje závody, minimalizovali jsme svoji činnost.


 • připravil se dostatečný počet dřeva na kůlování. Snad se podaří část Přední Kopané těmito kůly letos revír zpevnit. Kámen a vše je připraveno, jak klesne voda, jdeme na to

 • apartmán se komerčně využívá pro prověřené klienty - nebudeme pronajímat každému kdo si řekne za každou cenu

 • velmi dobře byly hodnoceny závody pro děti na rybníčku, chceme na to opětovně navázat. Takové nejsou široko daleko

 • povedlo se udělat přezimovací jámu v Tůních, přesto nás někdo práskl, kauzu jistě znáte - holt někteří mají klapky na očích a vidí jen své priority

 • s vypětím všech sil se snažíme udržovat potřebný počet míst pro závody na Přední a Zadní Kopané

Všem, kteří se na těchto pracích podíleli jak svou fyzickou prací či mechanizací ještě jednou tímto děkuji.


Na jaké práce bych se chtěl jako hospodář zaměřit v letošním roce

 1. částečné zakůlování za použití mechanizace na Přední Kopané

 2. udržovat Přední a Zadní Kopanou v takovém stavu, aby se uvolnili další místa pro chytání, prořezy porostu

 3. oprava přechodové lávky u Zadní Kopané

 4. oprava označení revírů

 5. oprava nemovitosti – „okopová“ lišta u Bašty (několik let odkládáno), natření konstrukce schodiště

 6. pořádání závodů, které nám COVID dovolí a organizace výlovu

Rybářské závody

Pokud pandemická situace dovolí, chceme uspořádat tradiční letní závody na přelomu června a července a také dětské závody ke konci prázdnin. Termíny jsou uveřejněny jak na stránkách, tak i na nástěnce.

A protože celý výbor u toho padá nejen fyzicky na hubu, požádal bych Vás o pomoc.

Účastněte se, přijděte s nápady, oznamte a doporučte svým známým a kamarádům tento termín, a pokud máte možnost zajištění nějakých sponzorských darů do tomboly, budeme rádi za jakoukoliv pomoc.

Hospodář Ing. Radek Miškeřík


 

Předběžné termíny pro rok 2021

 

První výdej povolenek

10. ledna 2021 od 9 do 12 h na Rybářské baště

 

Druhý výdej povolenek

28. února 2021 od 9 do 12 h na Rybářské baště

 

Výroční schůze rybářského spolku

14. března 2021 v 9 hodin

na Obecním úřadě Kostelany nad Moravou

 

RYBÁŘSKÉ    ZÁVODY

 

Jarní rybářské závody (záleží na situaci s pandemií) by se měly konat 24. dubna 2021

Letní - noční rybářské závody (záleží na situaci s pandemií) ve dnech 26. - 27. června 2021

Dětské závody 28. srpna 2021 - čas bude upřesněn

 

Pro sdělení informací o činnosti spolku používáme také facebook, adresa je:

 

https://www.facebook.com/kostelansti.rybari

 

Fotografie jsou nadále zveřejňovány na adrese:

 

http://www.mrs-kostelany.ic.cz/fotogalerie.html (pod záložkou „ 2015“ a kliknutím na „zde“ jsou všechny fotografie v albech od roku 2004)

ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2019

Datum konání: 8. 3. 2020

Vážení rybáři,

dovolte mi přednést celkovou a hodnotící zprávu hospodáře za rok 2019 .

Začnu trochu netradičně .

Jak je Vám jistě známo, od letošního roku 2020 se udály některé zásadní změny odsouhlasené loňský podzim na sjezdu MRS v Blansku, které se dotýkají všech rybářů a které mnozí z Vás nesou nelibě a bez souvislostí komentují svůj pohled na věc jak mezi s sebou, tak na sociálních sítích či v hospodě. Nebudu chodit kolem horké kaše, jedná se zejména ( jak část Vás o tom mluví ) o „zase zdražení povolenky“ za to , že „můžu chodit k vodě“ o 800 Kč / rok .

Hlasoval jsem za náš spolek také pro toto zvýšení. Proč?

Protože se (a komentujeme to zde každý rok) valná většina z Vás o činnost spolku nezajímá. Už většinou není zájem něco na revíru udělat, zlepšit, připravit něco pro druhé, udělat něco sám bez nutnosti mít nad sebou drába …. Z osobní zkušenosti posledních pár let mi z toho plyne, že pouze plus minus 40 lidí a jejich rodinných příslušníků a známých zajišťují veškerou činnost spolku.

A že toto navýšení ve výši 800,- Kč platí všichni bez rozdílu? To je dle mého názoru hospodáře také v pořádku, vždyť k vodě chodíme všichni, docházky a někdy i úlovky o tom svědčí i u těch „nespokojených“.

Samozřejmě, že touto změnou došlo také k úbytku členů, a to zejména těch, kteří byli doposud pouze papírově členové a kteří se již ať ze zdravotních či věkových důvodů nemohli aktivně do činnosti spolku zapojovat. To samozřejmě chápu a je mi to upřímně líto. Bohužel však ten, kdo umí i trochu přemýšlet musí uznat, že v zájmu údržby a činnosti spolku to ani jinak vyřešit nešlo. Konečně také budou nastaveny stejný pravidla pro všechny spolky a jednotlivce a s dohadováním o výjimkách je konec. 

Naše organizace se rozhodla (oproti mnohým jiným v okolí) dále nevybírat žádné další různé poplatky skryté za manipulační poplatky, platbu za odbahnění, platbu za kdovíco … Udělali jsme přesně to, co bylo na Sjezdu MRS schváleno. To však automaticky neznamená, že to takto bude navždy. Je klidně možné, že se budou muset v budoucnu vybírat nějaké další peníze za pronájem vody, které doposud MRS, z. s. neplatí majitelům těchto vodních ploch (oproti ČRS) . A tlaky na pachtovné za tyto vodní plochy jsou a budou. V poslední době totiž (a je to pravidelně probíráno na každé schůzi v Brně) přicházíme o jednotlivé vodní plochy napříč jednotlivými organizacemi.

Těch 800 Kč / rok (pro některé z Vás navíc) je však pouze příjmem organizace, a to právě proto, aby místní organizace mohly tyto výše uvedené činnosti zajistit.  Těch 800 Kč je vykompenzováno tím, že jsou zrušeny - pro všechny - brigády (a víte, že u nás bylo v minulosti povinnost odpracovat 10 hodin nebo zaplatit 1 000 Kč). Tyto peníze budou beze zbytku využity právě na práce spojené s údržbou revíru a činností organizace, a to buď tak, že tyto práce odpracují buď vlastní členové, kterým místní spolek přináší radost nebo pokud se to nepodaří, tak si na to co sami nezvládneme, najmeme lidi a firmy cizí.

ÚLOVKY

Už se mi o tom ani nechce mluvit, ale přesto: Mnoho povinností člen jakéhokoliv spolku nemá. A stejně (a většinou jsou to stále ti samí lidé) si je stejně neplní.

Co je proboha za problém odevzdat včas do 15. 1. správně vyplněný sumář a docházku? Každoročně tento bod probíráme na schůzích výboru s tím, že máme možnost členy kvůli tomuto i vyloučit. Výmluvy, že někdo pracuje, je na dovolené a nestihl, jsou nepřijatelné. Tak to rybáři odevzdej třeba už v listopadu ….

Nicméně pojďme k číslům a začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů (výsledky ostatních rybářů na našem revíru budou až později). 

Druh ryby

kusů

na všech revírech

kg

kusů

na revíru Morava 9B

kg

kapr

605

1971,2

(průměrná váha 3,26kg)

341

1096,3

(průměrná váha 3,26kg)

amur

97

300,8

77

207,4

tolstolobik

0

16,5

1

16,5

candát

34

64,7

3

3,7

štika

7

19,8

4

6,2

lín

19

11,1

17

10,1

ostatní

1149

48,9

707

24,8

celkem

2130

2635,6

1158

1442,5

docházek

6727

 

2233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 bylo vydáno: 191 povolenek (o 5 víc než v roce 2018), v termínu se vrátilo 186 povolenek,  úlovek vykázalo 116 členů, 70 členů bylo bez úlovku.

 

Výsledky a úlovky na pstruhových revírech za  

 

Pozn.: pro zajímavost uvádím čísla – výsledky našich rybářů na nejbližších vodách v r. 2019 se zaměřením na kapra  

 

MORAVA Celkem -  (od  Morava 8 po Morava 10 A)

 

Celkem uloveno

613 kusů

847 kg

kapr

175 kusů

600 kg

Průměrná váha kapra

3,4 kg

 

BUCHLOVICKÝ POTOK Celkem

 

Celkem uloveno

145 kusů

148 kg

kapr

42 kusů

124 kg

Průměrná váha kapra

3,0 kg

 

 

OLŠAVA Celkem :

 

Celkem uloveno

117 kusů

142 kg

kapr

36 kusů

116 kg

Průměrná váha kapra

3,2 kg

 

Co z těchto čísel od našich rybářů plyne?

1)      Našimi rybáři je revír navštěvován zhruba stejně jako přespolními rybáři.  Rybářský tlak přespolních je zvýšený nejen po závodech, ale celoročně – protože naše vody (až na Martinákovo a Tůně) jsou proti okolním upravené.

2)      To, co se vysadí – se i v daném období chytne, a to je z hlediska hospodaření správné. Ryby mají přirozený přírůstek daný tomuto typu vod. Nelze dopustit, aby bylo – až na výjimky přerybněno . Můžeme sice vysadit víc, ale toto vysazení jde zcela na naše triko – centrála nám na nadrybnění nedá ani korunu.

3)      Průměrná váha kapra se ustálila na cca 3,2 kg/ks . Loni naši rybáři chytli o cca 120 ks !! víc kapra než v roce 2018 .

4)      Lína se chytlo celkem 17 ks při vysazení za roky 2017 – 19 celkem 800 ks !

5)      Chytlo se pouze našimi rybáři pouze 5 ks sumce.

6)      Candát u nás (ale také na Moravě) se chytlo minimum. Očekávám, že v příštích letech se úlovky (vzhledem k vysazenému množství zvednou).

7)      Také štiky se na množství vysazených ulovilo málo.

8)      Jednoznačně pozitivní bylo zvýšení úlovků Amura – 77 ks a 2 q jsme zde nezaznamenali již pěkně dlouho a já si to nepamatuji. Je to dáno samozřejmě i tím, že se snížila lovná míra na 50 cm.  

9)      Pozitivně hodnotím i to, že se podařilo udržet v roce 2019 dostatečnou výšku hladiny vody.

NÁSADY – včetně porovnání za poslední roky

Povinnost zarybnění na rok 2019 byla ve výši: 151 000,- Kč.

Celkově se zarybnilo za 159 000,- Kč. K tomu jsme nasadili navíc Ca2 - 100 kg ve výši 30 000,- Kč a to jako reciproční náhradu škody za úhyn v roce 2018. Celkem šlo tedy do vody ryb za 189 000,- Kč.

Plán zarybnění byl splněn (a přeplněn) ve všech druzích ryb do všech revírů.

Většinu ryb nakupujeme od cizích. Rybníček Vávrů nám po dlouhé době přinesl radost a to zejména v tom, že se podařilo odchovat 1 100 ks Ca1 a tento druh šel kompletně do našich revírů. Kromě Ca1 bylo vysazeno také z rybníčku celkem skoro 6 q kapra a lína ve všech velikostech. Pořád je to ale spíše radost a velké očekávání z toho co se podaří a zda bude ve Zlechovském potoce voda po celý rok. Samozřejmě opětovně obrovský dík patří p. Dvouletému za pravidelné krmení.

plán v kusech

skutečnost v kusech

K2

1 000

1300

K3

500

700

L2

200

350

Š1

200

335

Ca1

250

1100

Ca2

----

500

A2

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem přesvědčen, že ryb máme v revíru dostatek.

ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŽE

 

Řekl bych setrvalý stav, naštěstí jsem nezaznamenal na revíru za loňský rok nějaké excesy. Je však potřeba říct, že jsem se dohodl s profi ryb. stráží MRS o častějších kontrolách našich revírů.  Vzhledem k tomu, že se navíc v BP změnilo plno bodů k lovu a že již teď eviduji různé řeči - „jak si teď když je zdraženo budu chodit a brát ryby navíc … „ budou kontroly častější a nekompromisnější. Za loňský rok byly také po dlouhé době zadrženy povolenky 4 našim členům na určité období za prohřešky proti BP lovu. Celkem bylo provedeno 67 kontrol našich členů.

Tímto bych Vás chtěl požádat o dodržování těchto nových BP k lovu, které si dobře nastudujte a noste s sebou. Předejdete tak zcela jistě zbytečným problémům. Stanovy zaznamenaly také zcela nové znění některých pravidel, nicméně tyto se při výdeji již nevydávají, povinnost nosit k vodě u nich není. Pokud tedy něco budete hledat - najdete na Internetu.

VYKONANÉ PRÁCE na REVÍRU a RYBOCHOVU v UPLYNULÉM OBDOBÍ

Co jsme zrealizovali , co se nepodařilo a co nás čeká :

-          zpevnili jsme hráz u přejezdu v PK - ručně jsme si někteří opravdu mákli. Obdoba nás čeká v letošním roce u ZK. Kámen a vše je připraveno, jak klesne voda, jdeme na to

-          zrekonstruovala se poslední část hráze na rybníčku, doskládal se kámen, musíme ještě znova zatížit napouštěcí potrubí pro PK

-          dokončily se práce spojené s vybavením Bašty, apartmán se komerčně využívá pro

      prověřené klienty - nebudeme pronajímat každému kdo si řekne za každou cenu

-          podařilo se udržet zasazené duby u rybníčku v zeleném stavu

-          podařilo se vytáhnout menší stromy v PK a ZK 

-          velmi dobře byly hodnoceny závody pro děti na rybníčku, chceme na to opětovně navázat

-          dobře byly zorganizovány dvoje rybářské závody pro dospělé

-          s vypětím všech sil se snažíme udržovat potřebný počet míst pro závody na PK a ZK

 

Všem, kteří se na těchto pracích podíleli jak svou fyzickou prací či mechanizací ještě jednou děkuji.

 

Na jaké práce  bych se chtěl jako hospodář  zaměřit v letošním roce ?

S dodatkem : ……. vše bude samozřejmě záviset na tom , kolik se podaří vybrat peněz za neodpracované brigády a zejména jaká bude chuť do práce .

1.      Dokončení úpravy - oprava požeráku

2.      Udržování PK a ZK do takového stavu, aby se uvolnili místa pro chytání (prostor od hřbitova). Nicméně velmi budeme zvažovat, zda to vůbec a v jaké míře má smysl pro cizí dělat.

3.      Probírka náletů a vytažení spadlých stromů Martinákovo zůstane asi zbožným přáním

4.      Zpevnění břehu ZK kůly a doražení kůlů v Tůních

5.      Realizace několika přezimovacích jam pro rybu v Tůních - dodavatelsky

6.      Oprava přechozí lávky v zadní části ZK

7.      Úprava – „okopová“ lišta u Bašty

8.      Chodník kolem skladů

9.      Nátěry přístřešku a schodiště Bašta

10.  Pořádání všech závodů a organizace výlovu 

Na závěr k tomuto bodu pár slov:

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Opět budeme pořádat tradiční jarní, letní i dětské. Termíny jsou a budou uveřejněny jak na stránkách, tak i na nástěnce.  

A protože celý výbor u toho padá nejen fyzicky na hubu, požádal bych Vás o pomoc.

Účastněte se, přijděte s nápady, oznamte a doporučte svým známým a kamarádům tento termín a pokud máte možnost zajištění nějakých sponzorských darů do tomboly budeme rádi za jakoukoliv pomoc.

                        hospodář ing. Radek Miškeřík             

Do výboru organizace byl kooptován nový člen – pan Jakub Horsák za odstoupivšího pana Mirka Bilíka.

Usnesení výroční členské schůze MR, z.s., pobočného spolku Kostelany nad Moravou

ze dne 8. 3. 2020

Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu předsedy pobočného spolku

b) zprávu hospodáře pobočného spolku

c) zprávu ekonoma pobočného spolku

d) zprávu předsedy KRK

e) odstoupení pana Miroslava Bilíka z výboru pobočného spolku

Členská schůze schvaluje:

1) Plán činnosti na rok 2020.

2) Kooptaci pana Jakuba Horsáka do výboru pobočného spolku

3) Usnesení návrhové komise dnešní výroční členské schůze

Za pobočný spolek Kostelany nad Moravou:

   Vladimír Zapletal                         Mgr Josef Strejček                        ing. Radek Miškeřík

      předseda                                       předsedající schůze                                hospodář

 

 

 

Řešení problému, který vznikl po udání na inspektorát ochrany životního prostředí do Zlína ohledně úpravy Revíru Tůně.

 

Papežštější než papež -  aneb příběh o tom , jak se dá využívat moc úřadu a razítka

Jsem naštvaný na úředníky, kteří zřejmě potřebují vykazovat svoji důležitost a činnost i kvůli maličkostem.  Je to možná proto, že si to mohou dovolit, mají přece razítko a oprávnění a možná musí vykázat svoji a úřední opodstatněnost.

Tento příběh se opravdu stal a jsme v něm možná někde uprostřed, protože předpokládám, že pokračování nás zcela jistě čeká. Na to další pokračování se v podstatě i těším, protože se aspoň ukáže a odkryje, jakými důležitostmi se naši kontroloři a úředníci i v této době zabývají.

Abych se představil a nebyl anonymní: Jmenuji se Radek Miškeřík, jsem mimo jiné hospodářem pobočného spolku MRS Kostelany nad Moravou.  Jsem hmotně zodpovědný za rybí obsádku, dělám to rád a tak jak mnozí z nás zdarma a ve svém volném čase. Mám dost životních zkušeností, mimo jiné jsem i členem dvou zájmových sdružení, které se o přírodu starají. Zrealizoval jsem několik desítek projektů spojených s ochranou přírody a to i s podporou státu. Zejména mokřadní biotopy a vodní plochy.

Jeden z našich revírů a vodních ploch je Tůň u Kostelan, malá vodní plocha 0,8 ha, která je pozemkově a majetkově vlastnictvím naší organizace. Současně se jedná o přírodní památku, pro kterou je zpracován Agenturou ochrany závazný Plán péče, kde je zcela jasně popsáno, kvůli kterým druhům je tato lokalita vzácná, jak se zde má chovat a jak se má o danou lokalitu pečovat a hospodařit v ní.

Tato lokalita není přímo spojena s vodním tokem, voda se zde udržuje průsakem z Moravy a výška vodní hladiny je dána zejména dle nastavení jezu v blízkých Nedakonicích. Vody je zde maximálně do 0,8 m - a to v nejhlubších místech. Je to dáno zejména množstvím organického spadu ze stromů a také nánosy po povodních v roce 1997. Nikdo z pamětníků si nepamatuje, že by tento nános byl kdy odtěžen. Zkušebními sondami jsme zjistili, že výška tohoto nánosu je průměrně 2 m. 

Přesto je zde rybí obsádka s omezením povolena, je na tuto vodu vydán dekret, vodní plocha je součástí revíru Morava 9B.

Jako správný hospodář jsem pro letošní rok naplánoval na březen prohloubení části vodní plochy v místě, kde máme x-let postaveno čerpadlo na provzdušnění vody a odtěžení zhruba 30 m3 nánosu. A to jen proto, aby ryba mohla vůbec přezimovat a přežít. Velmi nerad bych řešil úhyn ryb z důvodů, které popisuji výše a vysvětloval těm samým lidem, které budu dále jmenovat, proč jsem nezasáhl. Prostě zdravý selský rozum. Práci jsem dodavatelsky zadal, byly realizovány pod mým dohledem, v čase, který jsme si určili, následně zkontroloval a odsouhlasil, zaplatil. Jen pro informaci, celá tato realizační anabáze trvala i s přístupem mechanismu k vodě cca 4,5 hodiny. Potud vše v pořádku.

Jaké však bylo nejen moje překvapení, když našemu spolku došel v  září letošního roku doporučený dopis z ČIŽP Brno na podání vysvětlení a dostavení se na úřad do Zlína s objasněním, co se dělalo, proč, na základě čeho, předložení faktur, povolení atd. Navíc kromě nás se měl dostavit také realizátor (externí firma).

Jen taková vsuvka: v tu dobu a i ještě nyní se řeší trošku větší případ, kde není znám viník (a otázka zda vůbec bude nalezen), a který hýbe celou Českou republikou - únik kyanidu v Bečvě s katastrofálními následky pro život v řece.

Přesto jsem nelenil (a protože jsem chtěl vědět kdo, proč, z jakých důvodů) na úřad jsem přijel a obětoval tomu další osobní čas. Předtím jsem si však pozval odborníky z AOPK na místo samé s otázkou, zda provedený zásah měl a vůbec mohl mít nějaký vliv na danou lokalitu z hlediska narušení podmínek. Samozřejmě, že neměl. Naopak (a v tom je i ten fór, že pro druhy jmenované ve schváleném Plánu péče) je takovýto zásah přínosem a dokonce je v tomto dokumentu doporučován. Včetně provádění v termínu, který byl dodržen. Dokonce jsou v tomto Plánu péče i vypočtené statisícové náklady na tyto pravidelné zásahy.

Přede mnou byl vyslýchán (jinak se to nazvat nedá) realizátor. Samozřejmě že odmítl podepsat protokol, který byl veden jednostranně ve formě, přejel jste ropuchu (doslovně), neměl jste oprávnění ….

Pak jsem byl k podání vysvětlení přizván já. Proti mně seděli 2 ! pracovníci ČIZP, kteří mne seznámili s tím že :

a)      Člověk, který to řeší, zde není a oni pouze dělají zápis

b)      Spis je v Brně, vidět jej nemůžu

c)      Podnět byl podán přímo  ČIZP (rozuměj člověkem, který je pracovníkem Inspekce) k šetření. Nechám stranou to, že tento pracovník mohl a měl !!! zasáhnout přímo na místě a v případě nějakého narušení tedy měl konat. Ne, tento člověk (jméno jsem se nedozvěděl) zřejmě nechtěl být poznán místními, tak to řešil tajně …

d)      Došlo údajně k přejetí ropuchy (byly mi předloženy fotografie, na kterých nic není)

e)      Nebyl požádán orgán ŽP o povolení tohoto zásahu dle vydaného nařízení Okresního národního výboru z roku č.7/1997.

Jsem člověk, který, když cítí nesmyslnost a nepravdivost daného, tak se pídí po tom, zda opravdu něco neporušil. Ať vědomě nebo nevědomě.

Do protokolu jsem uvedl pro tyto inspektory možná věci, o kterých ani sami nevěděli:

1)      Práce byly prováděny v souladu s Plánem péče. Včetně termínu. Plán péče je závazný pro všechny (pracovníci ČIŽP mi tvrdili, že je pouze závazný pro AOPK což je samozřejmě nesmysl). Ve schváleném Plánu péče, jsou mimo jiné zahrnuty pouze 2 druhy flory a fauny, které je v této lokalitě potřeba chránit

a)      kotvici plovoucí - nevyskytuje se zde od roku 2011

b)      hořavka duhová - nikdy zde nebyla

O ropuše (V České republice jde o ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb) je zde jediná zmínka: v roce 2011 byl v okolí nalezen 1 přejetý jedinec na cestě u Kostelanského mostu ….

2)      Práce byly prováděny v termínu, který je k tomu určen, pod mým odborným dohledem

3)      O vydaném nařízení ONV č.7/1997 na nynějším MěÚ v Uherském Hradišti nikdo nevěděl, nechal jsem si jej zaslat z KÚ.  Po jeho nastudování je zde uvedeno, že toto Nařízení bude dále rozepsáno v Plánu péče (čl. 2) - bod a) - což bylo provedeno.

4)      Ve vydaném a platném plánu péče je odtěžování sedimentu uváděno jako žádoucí 

5)      Na fotografiích žádné porušení nebylo předloženo, pracovník ČIZP mohl řešit přímo na místě a neřešil - proč ?

6)      Měl jsem čekat, až ryby pochcípají vlivem nedostatku kyslíku (což se při silnějších mrazech děje již nyní a obecně i na dalších slepých a mrtvých ramenech Moravy)? To těmto lidem nevadí?

Zabil jsem tímto nesmyslným obviněním několik hodin svého času. A nejen já, ale také i Ti úředníci. Vím, podněty musí řešit, ale prostě v uvažování některých chybí selský rozum. Na všechno je potřeba papír, doporučení, normy, staré nařízení ještě z dob cara „klacka“.  Jsme národ úředníků, jejich teplá místečka (navíc ve státní správě) jsou neustále valorizována. Je jich čím dál víc. Nejedná se pouze o ČIŽP, ale i o další komise, kontroly, úřady.  A to pořád dokola. 

Jak jsem psal ještě v úvodu, očekávám, že tento případ jen tak neskončí. Jsem však připraven i na případnou pokutu, ale pokud k tomu dojde, jsem připraven rozmáznout vše pořádně v médiích, na sociálních sítích atd. Jen ať každý vidí a ví konkrétně, kdo za kterými nesmysly stojí.

P.S.  Třeba budu odsouzen k pokutě dřív než zodpovědní za Bečvu…..

                                                                                         Ing. Radek Miškeřík

 

 

 

 Informace k problematice GDPR

 zde ke stažení.